Print pagina

Oorsprong Sweet Sensation®
De  Sweet Sensation peer is een natuurlijke mutatie uit Doyenne du Comice. De mutant is in 1992 gevonden door wijlen Simon Broertjes in het Noordhollandse Wijdenes. Na het ras een aantal jaren gevolgd te hebben, heeft Simon Broertjes de mutant onder de aandacht gebracht van Van Doorn, de toenmalige afnemer van zijn peren. Van Doorn zag meteen perspectief in het ras, omdat hun belangrijkste klanten in Engeland, meerdere keren hadden aangegeven dat zij op zoek waren naar rood gebloste perenrassen. Van Doorn heeft het ras verder ontwikkeld en de kwekers- en merkrechten voor het ras in 2012 verkocht aan de huidige raseigenaar die de exploitatie van het ras heeft ondergebracht in LVE.

De geschiedenis op een rij: 


Tot 2007        : Ontwikkeling van bomen in nauwe samenwerking met fruitteeltbedrijf Westende fruitteelt 
2007              : New Sensations verwerft  de sublicentie voor productie in Nederland en sluit een exclusieve afzetovereenkomst met The Greenery 
2010              : Het ras wordt commercieel geintroduceerd gekoppeld aan een herkbaar beeldmerk
2011              : Het tweede afzetseizoen wordt zeer succesvol afgerond en laat defintief zien dat Sweet Sensation op de kaart staat. Dit wordt onderschreven door
                        een nominatie voor de Fruit Logistica Innovation Award  2011

2012              : Next Fruit Generation verkoopt de kwerkers en merkrechten aan de huidige raseigenaar die de exploitatie van deze rechten onderbrengt in LVE.